Fylkesrådmann på kollisjonskurs med kommunen om miljøgata i Gran – fylkespolitikere lover å finne løsning

Fylkesrådmannen vil begynne arbeidet med miljøgata på midten, med gjenåpning av Granvangkrysset. Han vil også sette av fem millioner kroner som kan inngå i finansieringen av den sørligste delen, ikke ti millioner som Gran har forutsatt.