De siste fem årene har andelen kvinner som starter enkeltpersonforetak i Norge økt med tre prosentpoeng. Økningen er størst i Møre og Romsdal, Oslo og Finnmark.

Blant dem som startet enkeltpersonforetak i 2018 var 38,6 prosent kvinner, mens 61,4 prosent var menn, viser tall NTB har fått fra Brønnøysundregistrene.

I 2013 var kvinneandelen til sammenligning på 35,5 prosent.

– Dette er jo veldig fine tall. Det er bra at tallene går opp. I 2008 laget regjeringen en handlingsplan om at andelen kvinnelige gründere skulle være 40 prosent innen 2013. Det målet nådde de ikke, men nå er vi i 2019 ser ut til å nærme oss, sier professor Elisabet Carine Ljunggren ved Nord Universitet til NTB. Hun forsker på kjønn og entreprenørskap.

 

Oppland nest sist

Utviklingen i antall kvinnelige gründere er ikke like positiv i hele landet.

I Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane har andelen kvinner som starter enkeltpersonforetak gått tilbake. Størst er nedgangen i Sogn og Fjordane der kvinneandelen har falt fra 35,6 prosent i 2013 til 30,2 i 2018. Fylket har dermed den laveste kvinneandelen i landet.

Nest sist kommer Oppland (34,6 prosent) og Trøndelag (35,4 prosent).

 

Svak økning

Professoren understreker at det er et men ved tallene.

– I tillegg til enkeltpersonforetak har vi jo aksjeselskaper, og her skulle vi gjerne sett at kvinneandelen var høyere. Her ligger de ferskeste tallene på rundt 20 prosent kvinner og 80 prosent menn, sier Ljunggren.

I en fersk rapport som Innovasjon Norge skal levere til næringsministeren på kvinnedagen fredag, har man beregnet den totale andelen kvinnelige gründere til 30 prosent. Da tar man utgangspunkt i både enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Også her ser man en svak økning de siste årene.

 

– Utenfor komfortsonen

Rapporten viser imidlertid at det er langt flere kvinner blant dem som ønsker å bli entreprenører, nemlig 45 prosent. Men mange av dem tar altså ikke steget helt ut.

– Det å satse på å bygge opp eget selskap, og spesielt ambisiøse vekstselskap, ofte samtidig som man er i etableringsfase, oppfattes for mange kvinner fortsatt som et langt steg utenfor komfortsonen, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Hun mener det er viktig å få flere kvinnelige gründere, både for likestillingens og maktfordelingens del.

 

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for kvinner å starte egen virksomhet.

– Derfor vil vi blant annet gå gjennom alle ordningene, slik som sosiale rettigheter, og inkludere mer entreprenørskap i skole- og utdanningsløpet. Det er ingen grunn til at ikke kvinnene skal være like godt representert blant gründere som menn, sier han til NTB.

 

Flest i Oslo

Oslo har høyest kvinneandel i Fastlands-Norge med 45,3 prosent, etterfulgt av Østfold med 39,8 prosent. Økningen i andelen som starter enkeltpersonforetak er størst i Møre og Romsdal (+5,6 prosentpoeng), Oslo (+5,4 prosentpoeng) og Finnmark (+4,6 prosentpoeng).

På Svalbard har det vært en økning på hele 26,9 prosentpoeng i andelen kvinner, men her baserer man seg på et mye mindre tallgrunnlag.

Svalbard er for øvrig det eneste stedet i landet hvor flere kvinner enn menn starter enkeltpersonforetak. Kvinneandelen er på 53,6 prosent.