Ordfører Lafton kan få vide fullmakter til å styre: – Liv og helse står i en særstilling

Jevnakerordfører Morten Lafton kan få fullmakt til å ta raske beslutninger nå under korona-krisen, uten å måtte kalle inn til politiske møter.