Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører representerer hele kommunen, ikke et parti

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

John Olve Johnsen (GBL) prøver i sitt leserinnlegg i lokalavisa 1. mars å gjøre partipolitikk av ordførers besøk i 7. klasse på Jaren skole før helga. Det synes jeg er leit og det tar fokus bort fra det denne saken egentlig handler om; nemlig denne klassens gode og viktige arbeid for å forstå demokratiet ved å delta i det.

LES OGSÅ: Vi vil ha bedre garderober og dusjer

Etter å ha jobbet med demokratiprosjekt over lengre tid, blant annet fulgt det amerikanske presidentvalget, var det lokaldemokrati som sto på dagsorden. Klassen delte seg inn i grupper og valgte hver sin sak som de var opptatt av i sin hverdag. To av gruppene tok på egen hånd kontakt med ordfører for å legge fram og få svar på sin sak. Den ene gruppa var opptatt av vedlikeholdsbehovet på toaletter og garderober, den andre ønsket mer gym og fysisk aktivitet i skolehverdagen. Etter dialog på telefon og e-post mottok ordfører en hyggelig invitasjon til skolen for å møte disse to gruppene og hele klassen. Elevene hadde også invitert lokalavisen. Det ble en hyggelig og lærerik time for meg, og forhåpentligvis også for klassen. De hadde mange og gode spørsmål.

Les også

Elevene viste ordføreren trange doer og hylende vifter: – Mange tør ikke å dusje

Når jeg i kraft av min rolle blir invitert til et arrangement, et møte eller en åpning er det som ordfører for hele kommunen jeg deltar, ikke som representant for et parti eller en partigruppering. Dette er selvsagt John Olve Johnsen kjent med. Hvis jeg får spørsmål om hva kommunen gjør eller ikke gjør i en sak skal det alltid være vedtatt politikk jeg refererer til – uavhengig av hva jeg personlig har stemt. Så også i dette møtet i 7. klasse. At jeg samtidig uttrykte forståelse for flere av elevenes poenger og sa jeg ville ta med meg det jeg hadde sett og lært under besøket, står jeg fullt og helt inne for. Dette hadde jeg budsjettmessig dekning for å kunne si fordi det i vedtatt driftsbudsjett er lagt inn økte midler til vedlikehold av bygg og veier på 874.000 i 2021 og totalt 11 millioner i budsjettperioden. I tillegg er det i investeringsbudsjettet lagt inn 6 millioner kroner i 2021 (totalt 24 mill. i budsjettperioden) for akutte oppgraderingsbehov av kommunale bygg.

Bildeserie

SE BILDENE: En rundtur inne på Jaren skole

Jeg var ikke invitert av elevene ved Jaren skole for å forklare prioriteringene i kommunebudsjettet. I lys av Johnsens leserinnlegg er det allikevel greit å understreke at det ikke er noen politisk uenighet i Gran om det er omfattende oppgraderings- og vedlikeholdsbehov i kommunens 10 skolebygg. Kommunestyret har derfor bestilt en full oversikt over oppgraderingsbehovet i løpet av 2021. Flertallet ønsker å få denne oversikten før de store vedlikeholdsoppgavene prioriteres og gjennomføres.

Demokrati betyr folkestyre. For at demokratiet skal fungere er bred deltakelse og engasjement en forutsetning, samtidig som at noen spilleregler må følges. Jeg håper virkelig 7. klasse ved Jaren skole opplevde at deres stemme og engasjement er viktig og at det er kort avstand mellom innbyggere og politikk i vår kommune.

Les også

Til elevene ved Jaren skole

Kommentarer til denne saken