Ordføreren om utslippene fra tunnelbyggingen: – Jeg skjønner det godt hvis folk blir redde

Det er avdekket flere alvorlige avvik i forbindelse med tunnelbyggingen på riksveg 4 i Gran. Også kommunen ser alvorlig på saken og ber nå vegvesenet om å ha ekstra fokus på eventuelle miljøkonsekvenser for Vigga-vassdraget.