Østre Toten kommune ødela jorde uten varsel. Nå må den betale over 174.000 kroner i erstatning

I fjor vinter gravde Østre Toten kommune ny kloakkledning over et av jordene på Nedre Evang gård på Lena uten avtale med bonden. Nå må de betale for den tapte avlinga.