– Har du sett oter?

Registrerer oter: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er interesserte i oter-observasjoner i Oppland. Illustrasjonsfoto fra april 2017.

Registrerer oter: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er interesserte i oter-observasjoner i Oppland. Illustrasjonsfoto fra april 2017.

Artikkelen er over 3 år gammel

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter jobber nå med å kartlegge oterbestanden i Oppland fylke. I den forbindelse ønsker de publikums hjelp.

DEL

Oppland: Oteren er rødlistet etter en bestandsnedgang på 75 % de siste 15 årene.

– Hvor stor bestanden av oter er estimeres ut fra statistikk over påkjørte otere. Dette tallet gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av hvor mye oter som finnes, og derfor har vi startet opp et prosjekt der man på sikt ønsker å kartlegge oterbestanden i hele fylket, heter det i en pressemelding fra våtmarkssenter.

– Norge har som mål å ha en levedyktig bestand av oter. For å nå dette målet må vi først skaffe en god oversikt over hvor mye oter som faktisk finnes. Viltkameraer, registrering av påkjørte otere, samt spor og sportegn kan gi en pekepinn på dette. Den beste informasjonskilden er allikevel observasjoner fra folk som ferdes ute langs vann og vassdrag. Vi setter stor pris på om folk som har sett oter tar kontakt med oss, skriver de videre og oppfordrer alle som har sett oter i Oppland om å ta kontakt på mail eller telefon.

– Vi oppfordrer også publikum om å legge inn observasjoner i Artsobservasjoner, en database utviklet av Artsdatabanken, heter det i pressemeldingen.

Oter

  • Oter, europeisk oter, også kalt fiskeoter, er en rovdyrart mårfamilien.
  • Kroppen er lang og slank, tilpasset liv i vann
  • Pelsen er brunaktig grå til svartbrun med en mattgul til fløtefarget strupe.
  • Kroppslengden er 50–95 cm, skulderhøyden ca. 30 cm, halelengden 30–55 cm og vekt 1–15 kg
  • Oteren er utbredt over store deler av Europa, sør for tundragrensen, samt i Nord-Afrika. Den har imidlertid gått tilbake i antall over store deler av utbredelsesområdet. Arten forekommer i Norge over hele landet, men med hovedtyngden i de nordlige delene. Den er sjeldnere i innlandet enn ved kysten.
  • Oterbestanden regnes som noe sårbar, og jakt er ikke tillatt.

Kilde: Store Norske Leksikon (SNL)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken