JAREN: Fylkesmannen i Oppland, vil sammen med Vestoppland politidistrikt gjennomføre en fullskalaøvelse på Jaren 27. oktober. På øvelsen vil alle nødetatene delta, og Jaren stasjon vil være utgangspunkt for øvelsen. Dette innebærer at det denne dagen vil være mange utrykningskjøretøy i kommunen.

Utrykningskjøretøyene kjører med blålys, men ikke sirener.

Øvelsen starter kl. 10.20 og vil holde på til kl. 13.00.

– Det vil være mange aktører som deltar på denne øvelsen og det vil bli øvd så likt som mulig slik det ville foregått ved en virkelig hendelse. Hensikten med øvelsen er å øve nødetatene og det offentlige kriseapparatet for å håndtere en større ulykke hvor jernbanen er involvert, samt øve evakuering, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen.

Politi, helse, brann, Gran, Lunner og Jevnaker kommuner, fylkesmannen i Oppland, sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, Oppland fylkeskommune og RVTS – ressurssenter for vold og traumatisert stress deltar på øvelsen.