- Jeg har kommet til at riktig reaksjon er tolv års fengsel, med en minstetid på åtte år, og at det er riktig å ilegge forvaring. Vilkårene for forvaring er at tidsbegrenset straff ikke er nok for å verne samfunnet mot tiltalte, og at det er nærliggende fare for gjentagelse. Forvaring er en reaksjon mot spesielt farlige forbrytere, med fare for framtidige forbrytelser, sa aktor.

- De sakkyndige konkluderte med at tiltalte er strafferettslig tilregnelig, og at det er høy risiko for ny seksuell vold. Tiltalte kommer med ganske forbeholdne skylderkjennelser, bagatelliserer de gjentatte overgrepene, forsøker å minimalisere enda mer enn det han gjorde i avhørene, og innrømmer bare det han må. Han ser heller ikke behov for behandling, og det sier mye om gjerningsmannens evne til å ta ansvar.

LES OGSÅ: Ba om frifinnelse for baby-voldtekten 

Aktor skjerpet tiltalen

Bakkevig oppjusterte tiltalen under sin prosedyre i Gjøvik tingrett tirsdag.

- Jeg har kommet til at tiltalen er feil på ett punkt; forsøket på seksuell handling med en 10-åring på Vestre Toten i 2011. Han tok av henne alle klærne, og har altså fullbyrdet en seksuell handling, sa hun.

Les alt om overgrepssaken her

Fakta om overgrepssaken

En familiefar i 40-årene fra Hadeland er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep, de fleste mot barn, i perioden 2005-2014.

Det er elleve fornærmede i saken. De var fra spedbarnsalder til 18 år da overgrepene skjedde.

Mannen er dessuten tiltalt for og har tilstått sex med dyr.

Han er også tiltalt for å produsere og/eller ha flere tusen bilder og filmer med seksuelle overgrep mot barn.

Rettssaken startet i Gjøvik tingrett 23. november, og det er satt av elleve dager til saken, som avsluttes 9. desember.

Strafferammen er fengsel i 21 år.

Aktor ba ellers om at tiltalte blir dømt i samsvar med tiltalebeslutningen.

- Det er snakk om sju overgrep over en periode på nesten seks år. Fra september 2008 til mai 2014. Forklaringene fra de sju jentene har mange likhetstrekk. De fleste forklarer at de møtte en mann som ville ta bilder av dem. De ble bedt om å sette eller legge seg ned, og han setter seg over dem og holder dem igjen med makt. Nesten alle overgrepene har skjedd på ettermiddag eller tidlig kveld, vanlige tidspunkt for barn å være ute på. Og selv om tiltalte ikke erkjenner straffskyld for de fleste forholdene, er det bare én post der han nekter for at det er ham. Det framstår som merkelig at han stopper ukjente jenter, hvis ønsket er "å ta bedre bilder enn det han finner på nettet". At han ikke heller henvender seg til jenter han kjenner, sa Bakkevig.

Fakta om overgrepssaken

En familiefar i 40-årene fra Hadeland er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep, de fleste mot barn, i perioden 2005-2014.

Det er elleve fornærmede i saken. De var fra spedbarnsalder til 18 år da overgrepene skjedde.

Mannen er dessuten tiltalt for og har tilstått sex med dyr.

Han er også tiltalt for å produsere og/eller ha flere tusen bilder og filmer med seksuelle overgrep mot barn.

Rettssaken startet i Gjøvik tingrett 23. november, og det er satt av elleve dager til saken, som avsluttes 9. desember.

Strafferammen er fengsel i 21 år.