Øyvind (50) skal investere i lokale eiendomsprosjekter på Hadeland

Øyvind Rønningen ønsker å investere i lokale eiendomsprosjekter gjennom selskapet Belteren gård eiendom. Han har akkurat stiftet det nye aksjeselskapet, med barna Marte (20) og Paul (21) som styremedlemmer.