I lukket møte vedtok kommunestyret i Gran å selge strømnettet til EB. Vedtaket ble gjort med 17 mot 9 stemmer. Ap, Høyre og FrP stemte for, akkurat som sist. Bygdelista la fram følgende forslag: «Kommunestyret ønsker at strømnettet på Hadeland fortsatt skal være heleid av Hadeland Energi». Dette forslaget falt med de samme stemmetallene.

Denne gangen hadde både Ap og Høyre satt seg inn i lover og regler, så det kom ingen forslag om å sløyfe debatten. Men de hadde åpenbart avtalt å boikotte debatten: Ingen av dem tok ordet for å forklare hvorfor de ville selge strømnettet. Ingen fra Ap ville forklare hvorfor de plutselig har snudd trill rundt fra den politikken de har fulgt i alle år, nemlig å sikre lokalt eierskap til nettet. Ingen tok heller bryet med å forklare hvorfor den eierstrategien kommunene har vedtatt ikke var verdt papiret den var skrevet på. Alt dette forblir hemmelig.

Hele saken er full av hemmeligheter. Den eneste dokumentasjonen som foreligger, er saksframlegget fra rådmannen i Gran. Dette er unntatt offentlighet, og det var umulig å få svar på når det kan offentliggjøres. Rådmannen har skrevet det med god hjelp av HEs innleide konsulenter, som får en fin bonus hvis salget går i orden. I denne saken har altså rådmannen meint at det er OK å bruke dem, og ingen andre, som «uavhengige» eksperter.

Ordføreren og formannskapet er visstnok enige med ham: Det har vært flere lukkete formannskapsmøter om saken. Fra disse møtene foreligger det ingen protokoll, det være seg hemmelig eller åpen. Ingen vedtak er dokumentert.

Men et vedtak som ikke er dokumentert er ikke noe vedtak. Og er det ikke skrevet noe referat, så har det ikke vært noe møte! Det kan godt hende at «noen har snakket sammen» – men viktige spørsmål skal ikke avgjøres av «signaler» over en kaffekopp. De skal avgjøres på en måte som det er mulig å etterprøve, og helst i full offentlighet.

Jeg tar sjansen på å røpe at saksframlegget ikke er oppsiktsvekkende på noen annen måte enn at det er ensidig. Det står noen tall der, og noen vurderinger som ikke er særlig originale – mange kunne ha tenkt de samme tankene. Flere av vurderingene går det an å argumentere for og imot. Ordet «robust» forekommer selvfølgelig noen ganger. I to møter har jeg utlovet finnerlønn til den som kan påvise en eneste forretningshemmelighet i dette dokumentet, men ingen har gjort krav på slik belønning. Likevel er det unntatt offentlighet i all overskuelig framtid.

I prosessen har vi fått en times Power Point-presentasjon fra styreformannen. Men dokumentasjon fra presentasjonen har vi ikke fått. Jeg har spurt om når vi får denne dokumentasjonen, men det har jeg ikke fått noe svar på. Opptak fra møtene finnes ikke.

Om ett år kommer ingen til å huske hva som er blitt «opplyst» i denne saken. Det som en av oss meiner å huske, kommer andre til å benekte. Uten dokumentasjon finnes det ingen bevis på hva vi er blitt fortalt. Opplysningene blir som skrift i vatn; helt ubrukelige hvis noen skal konfronteres med gamle løfter. Slik vil noen at det skal være, og det er flertallet tilfreds med.

Det eneste jeg, som medlem i kommunestyret, beholder av varig kunnskap om bakgrunnen for vedtaket om salg, det er saksframlegget, der rådmannen med konsulenthjelp går inn for å gjennomføre salget. Og du, kjære velger, får ikke vite såpass en gang.

Men både Ap og Høyre vil «styrke lokaldemokratiet».