Gå til sidens hovedinnhold

På lag med frivilligheten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frivilligheten er Norges største «lag», og utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Frivilligheten bidrar til læring og inkludering, gir folk i alle aldre mulighet til å møtes, engasjere seg og tilhøre et fellesskap som både motvirker ensomhet og fremmer folkehelse. Dette er en rolle verken markedet eller det offentlige kan fylle og gjelder både innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og på andre områder.

Mangel på lokaliteter og anlegg, tilgang på utstyr og dårlig økonomi, bidrar sammen med krevende søknadsprosesser og byråkrati til at frivillige organisasjoner ikke makter å gi tilbud til alle som ønsker.

Arbeiderpartiet vil sikre de frivillige gode ordninger for bruk av lokaler og arealer, blant annet ved at statlige og kommunale bygg kan lånes ut utenom arbeidstid. Det er videre nødvendig med forenkling og samordning av regelverk og støtteordninger i samarbeid med organisasjonene. I tillegg vil vi sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler og samle alle tilgjengelige statlige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal.

Vi ønsker å verne om Norsk Tippings enerett til pengespill, slå ring om grasrotandelen og motarbeide utenlandske spill som drar pengene bort fra frivilligheten. Vi vil sikre at alle barn og unge gis muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr er et viktig bidrag for å få alle med i aktivitet og reduserer sosiale forskjeller, noe som i tillegg vil gi miljømessig gevinst. BUAs arbeid med kvalitetssikring må videreutvikles, og det må lages en plan for tilgang i alle kommuner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.