På nettsiden får de ros for å være flinke til å håndtere utagerende, farlige personer. Men dommeren i tingretten mener rutinene deres sviktet

Dommeren mener rutinene ved bo-, avlastings- og omsorgstilbudet Otrera sviktet.