– Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8 til 10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren, sier Rune Kyllenstjerna, leder av forebyggende avdeling i Lunner-Gran brann og redning.

Når du har byttet ut en røykvarsler eller skiftet batteri, må du teste røykvarslerens testknapp, slik at du vet at den virker. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

Ifølge en undersøkelse fra Prognosesenteret finnes det i gjennomsnitt 3,5 røykvarslere per bolig og 2,5 røykvarslere per fritidsbolig. Til sammen er det cirka 10 millioner røykvarslere rundt om i norske hjem.

Kople røykvarslerne sammen

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

– Du bør kople røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Kyllenstjerna.

Ta med barna

Mange tenker at branner ikke skjer hjemme hos en selv, og at brannvesenet raskt får slokket brannen. Slik er det ofte ikke. Man må være sin egen brannsjef og forebygge branner gjennom brannvern og opplæring.

– En fin aktivitet i desember kan være å ta med hele familien på leting etter gode rømningsveier, sjekke røykvarslere og at brannslukker virker, sier Kyllenstjerna.

Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Riktig plassering av røykvarsleren

  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
  • Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
  • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Har du behov for hjelp til å få sjekket røykvarslerne og ønsker tips til hvordan du kan bedre brannsikkerheten i hjemmet ditt? Kontakt Frivilligsentralens brannvernteam. Både Lunner og Gran Frivillighetssentraler har dette fantastiske tilbudet. De hjelper eldre og sårbare mennesker med å øke tryggheten og å redusere risikoen for brann. Samarbeidspartner er Varig Hadeland Forsikring som bidrar med sikkerhetsutstyr.