Pål-Arne Oulie (Sp) om folkeavstemning: – GBL er utydelige på hvilken løsning de ønsker på Skjervum

SYKEHJEM: Sykehjemsdebatten fortsetter.

SYKEHJEM: Sykehjemsdebatten fortsetter. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Hvilken løsning for Skjervum skal folk forholde seg til? Spørsmålet stilles av Pål-Arne Oulie (Sp) etter at Gran Bygdeliste i helga gjorde det kjent at de ønsker rådgivende folkeavstemning stedsvalg for nytt sykehjem.

DEL

Hadeland sendte i helgen en e-post til en representant for hvert parti i kommunestyret. Spørsmålet vårt var rett og slett om forslaget fra GBL er en god eller en dårlig idé.

Tre politikere svarte innen fristen vi ba om. I tillegg skrev Høyres ordførerkandidat Harald Westby et leserbrev i helgen der han gjør det klart at nytt sykehjem skal bygges på Sagatangen, slik det er vedtatt.

– De Grønne i Gran synes ideen om en folkeavstemning er god, skriver Helge Tryggeseth i sitt svar.

Randi Eek Thorsen (Ap) er ikke enig.

– De som trenger sykehjemsplass og omsorgsbolig trenger ikke flere utsettelser og ny usikkerhet nå, skriver hun.

– Utydelig fra Bygdelista

Pål-Arne Oulie mener det har vært litt utydelig hva Gran Bygdeliste egentlig har stått for i sykehjemssaken, og at det er et spørsmål hvilken løsning for Skjervum folk skal forholde seg til ved en eventuell folkeavstemning.

Gran Sp: Pål-Arne Oulie (Sp) mener Bygdelista er utydelige på hvilken løsning folk skal forholde seg til på Skjervum.

Gran Sp: Pål-Arne Oulie (Sp) mener Bygdelista er utydelige på hvilken løsning folk skal forholde seg til på Skjervum. Foto:

– I valgprogrammet deres (for inneværende periode, red. anm.) står det «Bygging av nytt sykehjem på Sagatangen eller Skjervum». Og så seint som i desember 2018 vedtok Gran Bygdeliste, Høyre, Frp og Miljøpartiet et budsjett og investeringsplan med følgende forutsetning: «Budsjett og økonomiplan 2019–2022 bygger på vedtak om bygging av nye omsorgsplasser (både sykehjem og omsorgsboliger) på Sagatangen», skriver Oulie.

Han påpeker videre at det ikke har blitt tydeligere hvilken løsning Bygdelista ser for seg på Skjervum, selv om de nå har blitt tydeligere på stedsvalget.

– Senterpartiet mener folket bør få vite konkret hva ledelsen i Gran Bygdeliste ønsker å bygge, hvor det skal plasseres på Skjervum og til hvilken kostnad. Og hvorvidt toppene i Bygdelista faktisk mener at et sykehjem på Skjervum kan eies av et privat aksjeselskap, skriver Oulie.

– Plassering av nytt sykehjem og omsorgsboliger er vedtatt og byggeplanlegging er i gang. Det viktige nå er å planlegge et bygg på linje med de mest kostnadseffektive byggeprosjektene for sykehjem i Norge. Erfaringstall fra andre kommuner viser at nettokostnaden per sykehjemsplass for de beste byggeprosjektene er en fjerdedel av de dyreste, skriver Senterpartiets ordførerkandidat.

– Flertallet forsinker prosessen

De Grønne i Gran synes altså ideen om folkeavstemning er god.

De Grønne: Helge Tryggeseth synes folkeavstemning er en god idé.

De Grønne: Helge Tryggeseth synes folkeavstemning er en god idé. Foto:

– Spesielt siden de fleste bak dagens flertall i kommunestyret for Sagatangen ikke evner å ta ansvar for dette vedtaket og få det realisert, utdyper Helge Tryggeseth og viser til det han kaller håpløse vedtaket fra 15. november i fjor som i realiteten har medført en kraftig forsinkelse av prosjektet.

Kommunestyrets vedtak 15. november

Vedtaket ble fattet 15. november med stemmene fra Ap, H, Sp og Einar Ellefsrud (uavh. repr.)

1. Kommunestyret viderefører prosjekt 619 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen med mål om innflytting i 2022.

2. Det utarbeides en mulighetsstudie og et skisseprosjekt, med forankring i beste praksis, fra vellykkede prosjekter i andre kommuner. Fagkompetanse og erfaring fra slike prosjekter tilknyttes.

3. Nivå for miljøkrav, livsløpskostnader og tekniske krav fastsettes, og bygget planlegges for å utnytte potensialet i massivtre.

4. Prosjektets økonomi optimaliseres, med sikte på å best mulig løse medisinsk pleie og omsorgsbehov mot 2040.

5. Mulig integrering av desentralisert spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet ivaretas i mulighetsstudie og skisseprosjekt.

6. Politisk involvering ivaretas gjennom en selvkonstituerende referansegruppe, med representasjon fra inntil fire av hovedgrupperingene i kommunestyret.

7. Rådmannen kunngjør tilbudskonkurranse med totalentreprise, ut fra de forutsetninger og rammer som det er gjort rede for i saken, når skisseprosjektet er endelig behandlet i kommunestyret. Det gjennomfores tilbudsinvitasjon til entreprenorer med beste praksis pa omsorgsbygg.

8. Kommunestyret skal behandle saken på nytt på grunnlag av endelig tilbud (etter forhandlingsfasen), med vedtak om finansiering og kontraktstildeling.

9. Prosjektet utvides til å bygge lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner. Prosjektets totalramme økes tilsvarende beregnet netto arealøkning, med 8,9 mill. kr. Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides som vist i saken i budsjett og økonomiplan for 2019/2022 med halvårsvirkning for 2022.

– Kanskje må folket da bestemme så vi får en høyst nødvendig avklaring etter mange års omkamper, hvor de fleste av disse også for det meste er initiert fra samme flertall. Imidlertid vil vi se forslaget og ordførers svar på interpellasjonen før vi bestemmer oss, skriver Helge Tryggeseth.

– Spill med omsorgstilbudet

– Gran Ap presenterer en helhetlig politikk for velgerne i sitt program, skriver Randi Eek Thorsen, partiets ordførerkandidat.

Gran Ap: Randi Eek Thorsen i Gran Ap etterlyser samarbeid om en best mulig løsning på Sagatangen.

Gran Ap: Randi Eek Thorsen i Gran Ap etterlyser samarbeid om en best mulig løsning på Sagatangen. Foto:

– Foran valget i 2015 hadde vi programfestet at vi ønsket nytt sykehjem nær sentrum. Nå er Sagatangen vedtatt og planleggingen er kommet godt i gang. Gran kommune er allerede flere år på overtid når det gjelder å utvide og fornye sykehjemstilbudet. De som har behov for sykehjemsplass og omsorgsbolig trenger ikke flere utsettelser og ny usikkerhet nå. Partiene må nå samarbeide om å få til et best mulig resultat framfor å drive spill med omsorgstilbudet til de som trenger det, skriver hun.

LES OGSÅ: Ordfører i Gran: Foreslår å utsette og barbere sykehjemsprosjektet

LES OGSå: Fersk meningsmåling: Her mener folket at nytt sykehjem skal ligge

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken