Pårørende er bekymret for kuttene i psykisk helse: – Det er vel ikke slik at ansvaret for å beskytte seg skal ligge hos beboerne?

Nylig vedtok kommunestyret i Lunner å endre bemanningen i Tomtervegen omsorgsboliger i Lunner, og med det spare minst 1,2 millioner kroner. Beboerne har tidligere uttrykt bekymring, nå reagerer også pårørende.