Pårørende raser etter at 60 personer har fått avslag på hjemmehjelp. Nå beklager rådmannen utilstrekkelig kommunikasjon

Rundt 60 personer i Lunner har de siste dagene fått beskjed om at de mister hjemmehjelpen. Det har vakt sterke reaksjoner. Nå beklager rådmann Dag Flacké at kommunen har feilet i kommunikasjonen, og gjeninnsetter tjenesten.