Jeg leste et innlegg her i avisen en dag om at Nato var noe som burde avvikles. At militæret ble sett på som en styggedom, og at pasifismen burde gjelde.

Jeg lurer på hvor i all verden realismen til slike mennesker befinner seg? For mange år siden var det bevegelser og politiske partier som ville avvikle militærvesenet. Flower Power var det noe som het. Bare fred, ikke noe våpen, ikke kriger i det hele tatt. Så fin tanke, sånn har verden aldri vært, og kommer aldri til å bli det heller.

De som kan sin historie har bedre ballast i livet enn de som befinner seg i sin drømmeverden som ikke innser realiteter og historisk fakta. I fortiden hadde vi Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao, Saddam Hussein, Papa DOC og mange flere av disse gale massemordere som hadde tilranet seg makt gjennom revolusjon, drap og korrupsjon.

I dagens verden har vi Putin, Kim Jong-un, Lukasjenko, Bashar Al Assad og mange flere om man kikker seg rundt i verden. Gale despoter som ikke får nok makt i sitt diktatoriske system, ikke får nok personlig makt og rikdom heller. Disse menneskene har overhodet ikke respekt for andre en seg og sine, og sitt politiske forkvaklete system. For ikke å bli overfalt som Ukraina ble nå må vi ha realisme nok til å inns at et sterkt forsvar og en sterk allianse er den eneste garantien for at vi kan fortsatt være et fritt folk.

De som forfekter utmeldelse av Nato, og som forherliger pasifismen er en trussel mot vårt land, vårt folk, og vårt demokrati. Spørsmål som disse menneskene må svare på er som følger: skulle vi i 1940 til 1945 underkaste oss nazismen? Mener dere det?

Mener dere at Ukraina skal godta å bli en kommunistisk utkant av Russland og et nytt Sovjet som Putin drømmer om? Nei, våkne opp, les om årene før 1940 og hvordan den Norske regjering unnlot å styrke forsvaret, medlemmer av den regjeringen var også pasifister, symbolet «det brukne gevær» ble brukt.

Min mening er at dette er forræderi mot vårt land og folk. Lær av historien.