Gå til sidens hovedinnhold

Paul Harris Fellowskip tildelt Bjørn Trygve Kristiansen

Bjørn Trygve Kristiansen tildelt Paul Harris Fellowship av Jevnaker rotaryklubb.

Ditt Hadeland

Bjørn ble opptatt som medlem av klubben i 1998. Han var president i rotaryåret 2006–2007.

Han har ledet flere komiteer og vært med i styret flere ganger. Mest av alt har han gjort en veritabel innsats ved: Fra 2018 og fortsatt i dag har han vært en viktig og uunnværlig organisator og aktiv pådriver i klubbens arbeid i dugnadsarbeid/inntektsbringende aktiviteter for klubben. Maling og vedlikeholdsarbeid på kirkene og vedlikehold av Pilegrimsleden gjennom Jevnaker, har vært hovedoppgavene.

Disse inntektene som klubben får, doneres til sentrale prosjekter i Rotary internasjonalt. Spesielt kan jo Polio pluss framheves som midlene har gått til.

Videre støtter klubben lokale prosjekter og gir anerkjennelser til personer som gjør en god gjerning i lokalsamfunnet. Her kan jeg nevne Rotaryprisen, som i år ble gitt til Tore Gullen.

Bjørn er utdannet lege og har en fortid i forsvaret. Etter sin periode der har han drevet privat praksis som lege.

Paul Harris Fellowship

En Paul Harris Fellow er en person som har blitt anerkjent som å ha gjort noe viktig for andre. Stipendiater gjenkjennes av mange grunner; beundring, service, kjærlighet eller hva som helst. I alle tilfeller er anerkjennelsen betydelig og noe å være stolt av.

Jevnaker rotaryklubb er stolt av Bjørn og deler derfor ut Paul Harris fellowship til ham.

Vi takker ham for innsatsen. Vi håper og tror at han i mange år framover vil fortsette å være en ressurs for klubben.

Kommentarer til denne saken