Varingen: Endringen er vedtatt av Vegdirektoratet og er i tråd med tilleggsavtalen til Oslopakke 3-avtalen for perioden 2022-2036. Det er lokalpolitisk enighet om endringene både i Oslo og i Viken, skriver Fjellinjen i en pressemelding. Prisendringen er enn justering etter konsumprisindeksen, opplyser de.

Osloringen og Indre ring har innkreving i begge retninger. På Bygrensen er det kun innkreving i retning inn mot Oslo.

Dette blir de nye prisene:

Slik endres prisene

Bensin og ladbar hybridbil:

Utenom rushtiden: 28 til 29 kroner.

I rushtiden: 34 til 35 kroner.

Dieselbil:

Utenom rushtiden: 33 kroner.

I rushtiden: 37 til 38 kroner.

Elbil (forblir uendret):

Utenom rushtiden: 14 kroner.

I rushtiden: 17 kroner.

Merknader:

  • Ladbare hybrider i takstgruppe 1 betaler normaltakst.
  • Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.
  • Takstgruppe 1 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt alle kjøretøy uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av kjøretøy som er registrert i kjøretøykategori M1.
  • For at kjøretøy over 3500 kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.
  • Det gis 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brukeravtale med AutoPASS-utsteder og brikke. Det gis ikke en generell brikkerabatt for takstgruppe 2.
  • Kjøretøy i både takstgruppe 1 og takstgruppe 2 med gyldig brukeravtale med AutoPASS-utsteder og brikke oppnår rabatt i form av passeringstak. Det betales for maks 60 passeringer over Bygrensen per kalendermåned. For Osloringen og Indre ring er det et felles passeringstak på 120 betalte passeringer per kalendermåned.
  • Timeregel gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er felles timeregel for Osloringen og Indre ring, der det er den høyeste taksten som blir registrert i løpet av en time som belastes trafikanten.
  • Bygrensen har en egen timeregel, slik at man kun betaler for en passering over Bygrensen innenfor en time. Alle bomstasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis. Som for alle andre rabatter betinger dette gyldig brukeravtale og brikke.