Han er en av landets mest etterspurte foredragsholdere og kjent for sin muntlige fortellerform og sin evne til å formidle alvor med glimt og humor. Både i næringslivet, i foreninger og organisasjoner har han underholdt, berørt og engasjert tusenvis av tilhørere.

Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var prest i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie. Tiden i Sør-Afrika og engasjementet mot apartheid har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til.

Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Han har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet flere bøker, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter.

Nordengen underholder og engasjerer, både på kick-off, næringslivsseminarer, konferanser, internmøter og andre arrangementer.
Nordengen bruker verken Power Point eller manuskript, men gjør hvert enkelt seminar til en unik opplevelse med sin levende fortellerform. Presentasjonene inneholder både humor og alvor.

Møtet er åpent for alle og koster 300 kroner for ikke medlemmer. Dette inkluderer kaffe og kake.