Lørdag 7. mai hadde Hadeland elghundklubb besøk av Scandinavian Pro Hunt og de som ønsket kunne teste hunden på permoelg eller permobjørn.

Permoelg er en utstoppet elg på hjul hvor det er plassert en boks med lukt fra elg. Elgen er radiostyrt slik at den kan flyttes rundt på området i ulik fart og gjøre små bevegelser til siden. Det samme gjøres på en permobjørn.

Dette gjør at man kan klarer å få til en tilnærmet lik situasjon som hunden får når den finner elg eller bjørn i skogen. Målet er at hunden skal stille seg ved elgen eller bjørnen i trygg avstand og begynne å lose eller bjeffe på dyret slik at det står stille. Når hunden gjør dette med for eksempel elgen i skogen er det mulig for jegeren å smyge seg innpå for å få elgen i skuddhold.

Ved bruk av permoelg og permobjørn vil hunden få stille innpå elg eller bjørn og jobbe i trygge omgivelser med støtte fra eier. Tony ifra Scandinavian Pro Hunt var veldig flink til å lese hundene som ble testet, slik at det ble en god opplevelse for hunden.

Her var det unghunder som fikk sitt første møte med elg og det var eldre hunder som hadde hatt dårlige opplevelser i skogen og trengte å bli trygge på å lose på elg igjen. 16 hunder ble prøvd på permoelgen og fem på permobjørn. Så å si alle hundene kom i gang med å lose på elg eller bjørn og det var mange fornøyde eiere og hunder denne dagen.

I tillegg ble det en sosial ramme rundt arrangementet med mulighet for kaffe og hundeprat.