– Behovene for mer plass skriver seg helt tilbake til 80-tallet. Det er fortsatt en veg å gå, men vi har i alle fall startet på prosessen, sier Maja Musum fra Randsfjordmuseet.

Hun er prosjektleder for et mulighetsstudie som nå har kommet i gang, med støtte fra både Regionrådet for Hadeland og Sparebankstiftelsen Gran. Kostnadsrammen er på 850.000 kroner.

Bakgrunnen er at Hadeland Bergverksmuseum og Hadeland Folkemuseum, som begge har lang historikk og sterke bånd til lokalsamfunnene rund, trenger mer plass.

– Museumsarbeid i 1913 er ikke det samme som museumsdrift i 2021, og i mange år har de fysiske rammene ført til store utfordringer for vårt mål om å tilby et helårsåpent museumstilbud både til lokalsamfunn og tilreisende, forteller Musum.

Snøhetta på laget

Målet med studiet er se på hva et nytt bygg skal inneholde og hvor det skal ligge.

– Vi er helt åpne, og går bredt ut, sier Musum.

Dette arbeidet er det Snøhetta som er med på, etter en anbudsrunde. Årsaken til at Snøhetta ble valgt, er flere grunner. Det handler blant annet om at de har god og bred erfaring, blant annet ved å være involvert i andre museumsbygg.

– Snøhetta er også kjent på Hadeland, ettersom de også er inne i et prosjekt med utvikling av Gran kommune. Det teller jo også til deres fordel. De har god lokalkunnskap, forteller Musum.

Prosjektleder i Snøhetta er Marius Hauland Næss. Han har blitt veldig glad i Hadeland. Tirsdag var han med på en befaringsrunde på Hadeland, som starter i gruvene på Grua og ble avsluttet i Røykenvik. De var også innom både Tingelstad og Granavollen.

– Jeg har sett mange fine plasser som kan egne seg for et slikt bygg. Målet er å si noe om både innhold og beliggenhet før jul, sier Hauland Næss.

Lager, utstillinger og kontorer

Allerede nå har museumsdirektør Hans Philip Einarsen en del tanker om hva et bygg bør inneholde. Museet er gode på mange ting, men har fått mindre tilfredsstillende i en vurdering når det gjelder lagring.

– Vi har ikke nok plass, og trenger blant annet et lager for våre samlinger. Vi ser ellers for oss et helårsåpent museumsbygg, med både stasjonære og temporære utstillinger. Det skal være et hverdagsmuseum, som folk forhåpentligvis vil ha stor glede av, sier Einarsen.

Han legger til at det også er behov for kontorer og møterom.

Etter befaringsrunden var det onsdag duket for workshop, der både Snøhetta og Randsfjordmuseets ledergruppe var med. I tillegg var det invitert med en rekke eksterne ressurspersoner. Symptomatisk nok ble dette arrangert på Glasslåven.

– Vi har ikke plass selv når så mange mennesker er involvert. Paradoksalt nok har vi veldig mye bygningsmasse, men har likevel for liten plass, sier Musum.

Trenger økonomisk hjelp

Etter at mulighetsstudiet er over, starter prosessen med å skaffe midler til et nytt bygg. Det er ikke noe museet har rygg til å bære alene.

– Jeg ser med skrekkblandet fryd fram til å finansiere opp et nytt museumsbygg etter at skissene foreligger, og det finansieringsarbeidet er ikke gjort i en fei, sier Musum.

Einarsen legger til at det er naturlig å søke både det offentlige og private aktører om støtte.

– Både kommunene, fylkene og staten må bidra for å få dette til. Jeg håper og tror de ønsker å bidra til at vi får dette bygget, som vi så sårt har behov for, sier Einarsen.