Både Øst og Innlandet politidistrikt er sterkt kritiske til forslaget om å forby kniver som er mer en 25 centimeter lange. Både de og flere andre høringsinstanser mener andre tiltak er bedre for å få bukt med bruken av de lange knivene i Oslos gjengmiljøer.

– En konsekvent håndhevelse av det eksisterende knivforbudet anser vi som et godt virkemiddel for å forebygge bruk av macheter på offentlig sted, skriver Innlandet politidistrikt i sin høringsuttalelse til forslaget som ble fremmet i fjor høst.

Politidistriktet argumenterer mot å innføre en dispensasjonsordning eller lisens da det vil føre til økt arbeidsmengde for politiet.

Gjengmiljøer

Det var tiltakende bruk av machete i kriminelle gjengmiljøer i Oslo som førte til at lovforslaget ble fremmet. Oslo politidistrikt støtter forbudet, men er også skeptisk til en ressurskrevende kontrollordning.

De foreslår å skille mellom private og profesjonelle aktører i hvem som bør få lov til å ha kniver større enn 25 centimeter.

Politidirektoratet støtter den sterke skepsisen fra Øst og Innlandet politidistrikt.

-Samlet sett mener Politidirektoratet at et eventuelt forbud med dispensasjonsadgang vil kunne virke negativt inn på hele landets våpenforvaltning og at dette ikke står i rimelig forhold til de utfordringer i Oslo-området som forbudet hovedsakelig er begrunnet med, heter det i høringsuttalelsen.

Både Politidirektoratet og flere andre høringsinstanser peker på at et forbud mot machete neppe vil stanse de kriminelle gjengene fra å skaffe seg macheter eller andre farlige våpen.

-Tåpelig

-Å innføre forbud mot et enkelt arbeidsredskap er tåpelig og distanserer styresmaktene mer fra befolkningen. Forbudet vil ikke bli respektert av kriminelle, uansett hvilken form det kommer i. I den grad det har en innvirkning på tilgjengelighet vil de med kriminell hensikt kun finne andre redskaper som de vil misbruke, skriver Norsk Knivforening.

Advokatforeningen peker på at machete er en redskap for å kutte vegetasjon, ikke et voldsinstrument.

-Advokatforeningens syn er at forslaget om forbud mot macheter og lange kniver er uheldig og uhensiktsmessig, heter det i høringsuttalelsen.

Affeksjonsverdi

Norges Bondelag mener at et forbud mot kniver lengre enn 25 centimeter vil slå urimelig ut for alle som oppbevarer gamle redskaper på gården sin.

-Dette kan for eksempel være ljåer, sigder, slaktekniver, lauvingskniver, økser, etc. De fleste av disse gamle redskapene er i dag ikke lenger i bruk i den daglige driften på gården, men de har en affeksjonsverdi for eierne og de blir tatt vare på, skriver Bondelaget.

(©NTB)