Ny undersøkelse: Folk sier de ser og har lite kontakt med politiet

Tilliten til Innlandet politidistrikt har gått ned blant innbyggerne.