Det melder politiet i en pressemelding. Det nasjonale cyberkrimsenteret omtales ofte som NC3.

Jørgensen, som fikk stillingen foran 49 andre søkere, starter i jobben 1. september.

Senteret etableres i år med 80 årsverk, og Jørgensen får dermed en svært sentral rolle i å utvikle senteret.

– Jeg ser arbeid med å gjøre det digitale rom til et tryggere sted å være som aktuelt og samfunnsnyttig. Som sjef i NC3 kan jeg bidra til dette, sier Jørgensen til Politiforum.

Fra Forsvaret

Han kommer fra etterretningstjenesten. Der har han vært avdelingsdirektør og sjef for etterretningsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter.

Assisterende Kripos-sjef, Vigleik Antun, sier dette om ansettelsen:

– Han har lang ledererfaring fra Forsvaret, og vi mener han har de kvalitetene som skal til for å utvikle og lede det nasjonale cyberkrimsenteret.

Foreslått i 2015

Kripos opplyser at allerede i 2015 ble det første gang tatt til orde for å etablere et nasjonalt cyberkrimsenter. Før jul besluttet politidirektøren at etableringen skulle starte, til tross for at finansieringen ikke er endelig avklart.

Mange av de ansatte ved senteret jobber allerede ved Kripos. I tillegg vil det bli noen nye stillinger, som senteret får gjennom særlige tildelinger.

Lokal satsing også

Jørgensen og hans folk skal jobbe fra Helsfyr i Oslo. Dit flyttet Kripos med totalt rundt 600 ansatte i fjor høst.

Kripos understreker at det også skal satses lokalt.

– Et NC3 på Kripos vil kunne utvikle kapasitet og kompetanse til å møte truslene i det digitale rom, men det vil ikke ha stor verdi om ikke også politidistriktenes kompetanse og kapasitet på dette området styrkes, sier Antun.