Mannen, som ble pågrepet og varetektsfengslet i november 2015 og har sittet i politiets varetekt siden, er tiltalt for flere tilfeller av overgrep mot jenter under den seksuelle lavalder. Den yngste av ofrene var tre år da forholdet skal ha skjedd. Flere av jentene er fra distriktet, mens ett overgrep skjedde mot ei jente i England.

Mannen skal ha innrømmet seksuell omgang med barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år, samt produksjon og besittelse av store mengder barnepornografiske bilder og filmer.

Ifølge tiltalen skal mannen ha filmet og fotografert flere barn i seksualiserte posisjoner, i tillegg til de mange overgrepene.

 

Har tatt lang tid

En av årsakene til at det har tatt lang tid fra pågripelsen av mannen til at saken nå endelig kommer opp i rettsapparatet, er den store mengden barnepornografisk materiale han var i besittelse av. I tillegg har etterforskningsarbeidet skjedd i et annet land.

Bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen, som representerer de fem jentene fra distriktet, har tidligere uttalt at han har forståelse for at det har tatt lang tid å få saken opp i rettsapparatet.

– Men det har selvsagt vært en belastning for jentene, sa han til Hadeland ved en tidligere anledning.

Krever 21 år

Aktor i saken, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har lagt ned forbehold om forvaring i tiltalen og viser til at saken er så omfattende og alvorlig. At hadelendingen ifølge tiltalen har begått gjentatte overgrep mot ei jente da hun var under ti år gammel, gjør også at saken har en strafferamme på 21 år.

Mannen er tidligere straffedømt for seksuallovbrudd, i en sak som gjaldt produksjon og besittelse av barnepornografisk materiale.

Ifølge tiltalen har politiet sikret seg et stort beslag av bilder og videoer. Det skal være så mye som over en halv million bilder og nær 3000 filmer på totalt rundt 475 timer som viser seksuelle overgrep av barn og seksualiserte framstillinger av barn. I hovedsak skal det være nedlastet materiale, men noe av det skal være egenprodusert.

Det er satt av en uke i Gjøvik tingrett til saken.