- Vi opplever hvert år flere 15-16 åringer som er overstadig beruset, og foreldre må tilringes fordi ungdommen ikke er i stand til å ta vare på seg selv, skriver politiet i Innlandet på Facebook.

De to nevnte festkveldene i mai er ofte også kvelder hvor flere blir introdusert for nye ting, som for eksempel å drikke alkohol for første gang.

- Unge som drikker har større risiko for å bli utsatt for vold, uønskede seksuelle hendelser, skader og ulykker, skriver politiet.

De mener de foresatte har gode muligheter og stor påvirkningskraft til å forebygge at slike ting skal skje.

Politiet minner også om at samfunnet på ingen måte er tilbake der det var før pandemien, og at det fortsatt er viktig å overholde smittevernreglene.

Derfor har de en klar oppfordring til de foresatte:

- Ta dere gjerne en spasertur til de plassene dere vet ungdommen tradisjonelt smales. Det har ofte en forebyggende effekt at voksne/foreldre er tilstede på disse arenaene, skriver politiet.

Fredag kveld er det ikke meldt om noen festrelaterte hendelser på Hadeland, men både på Lillehammer og Fagernes meldes det om hendelser med mindreårige involvert.