Politikerne sa nei til bygging av driftsstasjon. Nå søker kommunen lokaler til hjelpemiddellageret

Etter at vegstasjonen i Brandbu ble stengt i fjor vår av hensyn til de ansattes helse, vedtok kommunestyret at det ikke skulle bygges ny driftsstasjon i kommunal regi. Oppgavene knyttet til en framtidig stasjon skulle løses på andre måter.