Politikernes legeønske vil koste kommunen flere hundre tusen kroner

Skal administrasjonen gjøre som politikerne vil, betyr det også økte utgifter. Nå advares politikerne om konsekvensene av eget vedtak.