Gå til sidens hovedinnhold

Politikk til stryk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret ved politisk ledelse gikk onsdag opp til eksamen i borgerdemokrati, og strøk med glans.

Jeg var en av underskriverne til et Innbyggerforslag som tok sikte på å beregne kostnader ved å pusse opp dagens Skjervum og bygge et nytt mindre bygg for å huse somatiske langtidsavdelinger og intermediær avdeling. Vi mente, og mener, at dette kunne spare kommunen for store summer.

I vår begrunnelse var vi krystallklar på at dette ikke var en omkamp mellom Sagatangen og Skjervum da hovedpremisset i vårt forslag er rehabilitering av dagens bygg på Skjervum til omsorgsboliger og dermed behov for et vesentlig mindre nybygg til resten av vårt lenge etterlengtede nye helse- og omsorgssenter.

Les også

Foreldre leverte 546 underskrifter til ordføreren: – Skolen skal ikke være en salderingspost

Vi hadde en fyldig begrunnelse vedlagt og påpekte i denne at dette ikke hadde vært utredet og i lys av den stadig mer anstrengte kommuneøkonomien og de store behov spesielt i kommunens eiendomsmasse burde kommunestyret vende alle steiner og undersøke muligheter for besparelser på fritt grunnlag.

Vi foreslo altså ikke en relokalisering – kun en utredning. Kommunens økonomiske situasjon er jo nylig dokumentert å være vesentlig dårligere enn da vi leverte vårt forslag 7. april. Rådmannen presterte å sitte på dette forslaget i flere måneder for så å konkludere at kommunestyret ikke skulle behandle forslaget ut fra at dette kunne gi to måneders utsettelse av prosjektet på Sagatangen. Mer oppsiktsvekkende er det imidlertid at hovedbegrunnelsen for ikke å behandle forslaget var at dette er behandlet før.

Les også

546 innbyggere ba om ny Skjervum-behandling – rådmannen vil avvise ønsket

Noe det selvsagt ikke er og som Morten Hagen fra Bygdelista påpekte og fikk heller ikke svar fra rådmann om hvor dette ikke-eksisterende vedtaket var. Vel – at rådmannen er kommunens viktigste og mektigste politiker er ikke noe nytt for meg, men at posisjonspartiene Ap, Sp og Høyre satt musestille i debatten og stemte for at dette innbyggerforslaget ikke skulle realitetsbehandlet gjør at jeg mener de strøk på eksamen.

Ordfører Thorsen uttaler til avisen Hadeland at hun har forstått kommunelovens innhold vedrørende innbyggerforslag slik at man skal se «ordlyden» i forslaget opp mot «ordlyden i tidligere vedtak for å bestemme om dette skal fremmes eller ei. Det er selvsagt innholdet i et innbyggerforslag som skal måles opp mot innholdet i et tidligere vedtak.

Uansett ordlyd eller innhold er altså vårt innbyggerforslag ikke vært utredet eller politisk vedtatt.

Når rådmann og ordfører (det er hun som bestemmer og er ansvarlig for hvilke saker som skal på dagsorden) her tolker kommunelovens bestemmelser om Innbyggerforslag dit hen at man ikke trenger å realitetsbehandle dem hvis saker i samme «sakskompleks» er behandlet før opphever de i realiteten store deler av selve poenget ved loven.

Dette vil selvsagt få et etterspill.

Les også

Flertallet sa nei til Skjervum-utredning. Bygdelista krever lovlighetskontroll

Kommentarer til denne saken