GRAN: Da nyheten kom om at det ikke blir en krone til bredbånd på Hadeland i denne omgang, reagerte Anne Tingelstad Wøien med skuffelse. Hun mener det er på tide at det gjøres et stort løft.

– Det kom inn 102 søknader til NKOM på til sammen 465 millioner kroner. Men de hadde bare 126,5 millioner kroner å dele ut. Det er altfor lite, og jeg forventer at det blir økte bevilgninger til dette over neste års statsbudsjett, som legges fram i oktober, sier Tingelstad Wøien.

– Oppland er det fylket med dårligst bredbåndshastighet. Jeg ønsker derfor å ta initiativ til et møte med alle kommunene, gjerne via regionrådene for å få en gjennomgang av situasjonen i alle kommunene i Oppland. Jeg tenker at det kan gi oss et bedre bilde av situasjonen totalt for vårt fylke, sier hun.

Hun foreslår at nevnte representanter fra kommuner og regioner kan møtes på Stortinget 18. oktober for å lage en bredbåndallianse.

– Jeg mener det er viktig å legge til rette for at folk kan fortsette å bo i distriktene. Nå er det store utfordringer knyttet til dårlig nett mange steder. Å drive en virksomhet eller gjøre skolearbeid blir krevende for mange. Slik kan vi ikke ha det, slår hun fast.