Gran SV mener FMIs plakater og flygeblader kan bryte ned samholdet i bygda. – Nonsens, sier FMI-representant.

Før jul ble det registrert økt aktivitet fra organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) på Gran. Klistremerker med slagordet «NEI til flerkultur!» var å finne på oppslagstavler og søppelkasser.
På FMIs nettsider bekreftes dette ved to nyhetssaker. En lokal aktivist skal også ha delt ut flygeblad i postkasser til cirka 200 husstander i Gran sentrum. «Test dine kunnskaper om innvandringen!», er overskriften på flygebladene.

– Kamparena

Maja Leonardsen Musum, styremedlem i Gran SV, reagerer på virkemidlene og innholdet i FMIs budskap.
– Dette er en ytterliggående gruppe som gjennom sin aktivisme og plakater bryter ned samholdet i lokalsamfunnet, sier Leonardsen Musum.
Hun mener FMIs aktivitet kan være svært støtende for mange av bygdas innbyggere:
– FMI bruker sterke visuelle virkemidler for å gjøre det offentlig rom til en kamparena, der budskapet retter seg spesifikt mot innvandrere og utlendinger som bor i Gran kommune. Gran SV tar sterkt avstand fra slike diskriminerende ytringer.
Hun håper at noen fra FMI lokalt vil stå fram med navn og ansikt.

– Ren nasjonal handling

Hadeland har tatt kontakt med FMI for å få den lokale aktivisten i tale. Deres svar er at de dessverre ikke har kontaktperson for Oppland, og henviser til Jan Høeg, kontaktperson for Vestfold.
Vi forteller Høeg om Leonardsen Musums beskrivelse av FMI, og at hun mener deres aktivitet kan bryter ned samholdet i lokalsamfunnet.
– Det er nonsens. Denne aktiviteten er en ren nasjonal handling, sier Høeg.
– På hvilken måte er aktiviteten en ren nasjonal handling?
– Vi ser nå over hele Europa at import fra andre land som vi ikke har noe til felles med, skaper problemer. Da er det bare naturlig å bruke den ytringsfriheten som alle roper opp om.
– Hvordan vil du kommentere at FMIs virksomhet kan virke støtende?
– Det er ikke noe støtende ved våre virkemidler. Mer ønsker jeg ikke å si i saken.
Leonardsen Musum er skuffet over at FMI ikke tar ansvar for å følge opp en debatt de selv har satt i gang:
– FMI har selvfølgelig ytringsfrihet, men det er ikke opp til FMI å definere hva som oppleves som støtende og ikke. Gran SV ønsker avklaring på den grumsete omgangen med begreper som «flerkultur», «kultur» og «fellesskap»,.

– Bygda bør stå sammen

I november i fjor oppfordret Nord-Fron Arbeiderparti til nasjonal dugnad for å rive ned FMI-plakater. Det vil ikke Gran SV gjøre.
– SV mener at plakatene og klistremerkene som er hengt opp på Gran viser skremmende holdninger. Jeg kan skjønne at noen ønsker å rive dem ned, men vårt ønske er heller at dette kan gi utgangspunkt for en diskusjon. Vi i bygda bør stå sammen og si at disse holdningene ikke godtas her, sier Musum.