Het start i dagens kommunestyremøte i Gran - rådmannen beskyldt for å ikke svare på spørsmål

Kommunestyremøtet i Gran startet med opphetet diskusjon allerede før politikerne startet på å behandle sakene som står på sakskartet.