Onsdag kveld kunngjorde nominasjonskomiteen i Oppland Senterparti sin innstilling foran nominasjonsmøtet som avholdes i slutten av september.

Det var kjent fra før at både Anne Tingelstad Wøien og Ivar Odnes ønsket seg førsteplassen på lista.

– Komiteen har hatt mange gode kandidater å velge mellom. Nominasjonskomiteen er svært glad for at mange dyktige folk ønsker å gjøre en innsats for Senterpartiet og Oppland, heter det i en pressemelding fra nominasjonskomiteen.

Komiteen er delt i synet på hvem som skal stå på førsteplass. Fem av komiteens medlemmer ønsker at Anne Tingelstad Wøien står på førsteplass. Fire av komiteens medlemmer ønsker at Ivar Odnes står på førsteplass.

Takknemlig

– Jeg setter pris på at flertallet i komiteen foreslår meg. Jeg tror jeg og Bengt Fasteraune fra Dovre kan utfylle hverandre godt. Vi er fra hver vår del av fylket. Vi kan begge snakke om partiets kjernesaker, og samtidig ha et bredere perspektiv, sier Tingelstad Wøien.

Hun har åtte år og to perioder på Stortinget allerede. Nå blir det opp til nominasjonsmøtet om de skal satse på den erfarne, eller slippe til nye koster.

– Jeg håper å få fortsette. Jeg mener jeg har opparbeidet en ballast og erfaring som gjør at du får mer gjennomslag for viktige saker. Jeg håper at folk har oppfattet meg som en god ombudskvinne på vegne av oss som bor i Oppland. Alle positive tilbakemeldinger jeg har fått har jeg satt pris på, og det er en positiv drivkraft for meg, sier Tingelstad Wøien til Hadeland.

Begge vil ha topp-plassen

Nominasjonsmøtet i Oppland Senterparti avholdes 26. november.

Både Ivar Odnes og Anne Tingelstad Wøien har uttalt at det er førsteplassen, eller ingen plass i det hele tatt. Det gjelder fortsatt for Tingelstad Wøien.

– Jeg tenker det er naturlig når jeg stiller meg til disposisjon for en tredje periode, sier Tingelstad Wøien om sin forutsetning.

– Andreplassen er ikke aktuell for meg, uttalte Ivar Odnes til Hadeland 14. september.

Anne Marte Skari fra Gran er foreslått på sjuendeplass på lista.

Anne Tingelstad Wøien: – Gir meg om jeg ikke får førsteplassen

 

Lista

Senterpartiets vedtekter fastsetter at begge kjønn skal være likt representert på de de fire første plassene sett under ett. Derfor får valget av førstekandidat konsekvenser for valget av fjerdekandidat og femtekandidat.

Dersom Anne Tingelstad Wøien blir valgt på førsteplass faller forslaget om Aud Hove på fjerdeplass, og hun blir foreslått på femteplass. Dersom Ivar Odnes blir valgt på førsteplass faller forslaget om Gunnar Kaus på fjerdeplass, og han blir foreslått på femteplass.

1. Anne Tingelstad Wøien, Gran (Fem stemmer)

1. Ivar Odnes, Østre Toten (Fire stemmer)

2. Bengt Fasteraune, Dovre

3. Marit Knutsdatter Strand, Øystre Slidre

4. *Gunnar Kaus, Lillehammer

4. *Aud Hove, Skjåk

5. *Gunnar Kaus, Lillehammer

5. *Aud Hove, Skjåk

6. Ola Tore Dokken, Nordre Land

7. Anne Marthe Skari, Gran

8. Olav Røssum, Nord Fron

9. Linda Robøle, Etnedal

10. Torvild Sveen, Gjøvik

11. Anette Musdalslien, Gausdal

12. Marit Sletten, Lom

13. Torstein Lerhol, Vang

*Dersom Anne Tingelstad Wøien velges som førstekandidat, faller forslaget på Aud Hove som fjerdekandidat, og hun foreslås på femteplass.

*Dersom Ivar Odnes velges som førstekandidat, faller forslaget om Gunnar Kaus som fjerdekandidat, og han foreslås på femteplass.

Nominasjonsmøtet avholdes på Thon Otta, 26. november.