GRAN: Det er de nykomponerte kommunestyrene som etter høstens valg skal fatte det endelige vedtaket.

Deres holdning vil være preget av folkeavstemningen i september.

Men dagens folkevalgte var torsdag ettermiddag svært tydelige i sin anbefaling om at Lunner og Gran vil være best rustet for framtiden som én kommune.

41 av politikerne i fellesmøtet på Granvang stemte for "Hadeland kommune". Ti representanter (åtte i Gran, to i Lunner) stemte mot.

- Jeg har hatt en mening helt fra starten av prosessen, men ville vente med å flagge den til de saklige fakta forelå, innledet Gran-ordfører Knut Lehre (Ap).

Han pekte på en utvikling der kommunene vil bli tilført stadig nye oppgaver.

- Jeg tror likevel ikke vi skal regne med å få mye mer penger å rutte med. Heller blir det kanskje enda litt strammere. Det vil være bedre å møte disse utfordringene sammen, som en mer slagkraftig og mer effektiv enhet, med sterkere fagmiljøer og større attraktivitet både som arbeidsgiver og for tilflyttere, sa han.

- Det vil bli krevende. Vi må vise hverandre raushet og gjensidig respekt. Likevel, dette har jeg tro på, sa Lehre.

Mye tro, noe tvil

Gran-ordføreren var den første, men langt fra siste som brukte ordet «tro» i Granvangs storsal denne torsdagen.

- Jeg tror stordriftsulempene vil være større enn stordriftsfordelene. Avstand fra beslutningstaker til det enkelte samfunnsmedlem blir større. Jeg frykter også ytterligere sentralisering, sa Øyvind Kvernvold Myhre fra Gran bygdeliste (GBL).

- Jeg har tro på en ny storkommune som innfallsporten til Oppland. Det kommer jeg til å fortelle velgerne som kommer innom standen min i løpet av de neste månedene, sa Gunnar Schulz (Gran Frp).

- For meg dreier dette seg fremdeles om tro. Det er gjort mye bra arbeid gjennom utredningene, men jeg ser fremdeles ingen påviste gevinster. For meg blir det feil å vedta en tro, og jeg kommer til å stemme nei, sa Trygve Brandrud (Lunner Sp).

- Tro eller hva enn vi baserer dette på, så kommer jeg til å stemme ja. Det har utgangspunkt i det jeg har lest, og de diskusjonene jeg har vært med på, sa Anne Margrethe Knarud (Gran Sp).

- Jeg har beveget meg fra tvil til tro. Med mer omfattende krav til tjenester og større krav til kompetanse, har jeg tro på at det løses best ved å bli større og flere, sa Tine Øverlier (Gran Ap) under sin oppramsing av fordeler ved en storkommune.

- Kommunenes felles utfordringer løses best i fellesskap. Det er ikke bare hva jeg tror, men hva jeg mener basert på utredningene som har blitt lagt fram de siste månedene, sa Lunner-ordfører Harald Tyrdal (Ap).

Riktig å komme med anbefaling?

GBL og Øyvind Kvernvold Myhre var blant dem som uttrykte skepsis ved å skulle ta standpunkt i saken på den måten det var lagt opp til.

- Jeg synes det er utidig at kommunestyrene skal gi folk råd om hvordan de skal stemme i folkeavstemningen, sa GBL-gruppelederen.

- Hvis det ikke er oss - som har deltatt og blitt informert gjennom hele prosessen - hvem skal da gi innbyggerne råd i denne saken? Og hvorfor går du da rundt med en button det det står «Stem nei!» på, ville Kari-Anne Jønnes (Gran Høyre) vite.

- Jeg fant igjen den gamle EF-knappen min, svarte Kvernvold Myhre. - Når øvrigheta vil ha deg til å stemme ja, er det alltid grunn til å være skeptisk, mente han.

Det var imidlertid også noen andre som delte Bygdelistas syn.

- Vi bør opplyse folk om hva alternativene er, uten å legge ord i munnen på dem. Det viktige i denne saken er å få flest mulig til å ta stilling gjennom folkeavstemningen, sa Bjørn Hvaleby (Gran Sp).

Ulf Rogneby fra Lunner Venstre, svoren sammenslåingstilhenger, var ikke enig med representantene for GBL og Sp.

- Vi har allerede vedtatt at vi skal komme med anbefaling i dette møtet, og anbefalingen er primært rettet mot de neste kommunestyrene, sa Rogneby som for øvrig meldte at han fremdeles har «klokkertro» på en storkommune.

- Jeg mener det er positivt at vi bes om å komme med anbefaling. Nettopp fordi saken er så komplisert. Egentlig for komplisert for en folkeavstemning, men det er for sent å gjøre noe med nå.  Jeg er for øvrig ikke så redd for en folkeavstemning, jeg er mer redd for at folk så sent som på valgdagen ikke skal vite hva de tenker å stemme, sa Rune Meier (Gran Høyre).

Enstemmig ja til intensjonsavtale

Det endte med at 18 av 26 Gran-representanter stemte for sammenslåing, mens hele 23 av 25 i Lunner vedtok å si ja til «Hadeland kommune».

I samme møte ble en intensjonsavtale inngått mellom de to kommunene. Denne omtaler blant annet hvor og hvordan tjenester skal tilbys og utvikles. Det beskrives tanker rundt utvikling av tettsteder, næring og samfunnet for øvrig og hvordan lokaldemokratiet skal ivaretas i en ny kommune. Det er bestemt at det nye navnet skal være «Hadeland kommune». Avtalen ble enstemmig vedtatt.

Dersom kommunestyrene kommende høst endelig vedtar å søke om sammenslåing, vil Hadeland kommune eksistere fra 1. januar 2017. Det skal holdes nytt kommunevalg samtidig med stortingsvalget i september 2017. I det nye kommunestyret skal etter planen ha 33 representanter (i dag er det 27 i Gran og 25 i Lunner).