Maren Schumann (17) ønsker å etablere en kyststi langs Randsfjorden

Maren Schumann stiller til valg for Venstre i Gran, og ønsker et bedre gratis fritidstilbud blant barn og unge på bygda.