Vemund Viken (23) stiller til to valg: – Særlig jernbane er hjertesaken min

Vemund Viken stiller til valg for Arbeiderpartiet i Gran kommune og for Innlandet Arbeiderparti til fylkesstyret, og ønsker å få flere underrepresenterte grupper inn i politikken.