– Gamle traktorer og landbruksredskap er noe det er mye av på Hadeland. Tidligere år har vi hatt traktorutstilling og forhandlere, så i år vil vi heller gjerne ha både gamle og nye traktorer og landbruksmaskiner til utstilling, sier Kari Framstad Lokrheim.

I år blir den Norske Potetfestivalen arrangert for 13. gang, og de siste fire årene har fokuset vært på å komme tilbake til røttene.

– Vi har mer av lokal mat og representasjon av lokale bedrifter for å vise fram bygda vi bor i. Lokalt håndverk vil bli vist fram, og være noe som står i sentrum sammen med landbruksutstillingen, forteller Kari.

– Poteten har jo tradisjonelt sett vært veldig viktig for folket på Hadeland, og det vil vi gjerne vise gjennom festivalen. Vi er stolte av ting vi har fått fram gjennom dette, blant annet Hadelands-akevitten, som har blitt en stor suksess, og var et riktig tilskudd til Potetfestivalen.

Landbruksutstillingen vil bestå av landbruksredskaper og maskiner fra alle kriker og kroker rundt på bygda, og for å melde seg på med noe til utstillingen kan man ta kontakt med Gran handel og håndverk.

Utstillingen varer fra torsdag 13. september til lørdag 15. september.