I avisen Hadeland sitt referat fra saken om nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen, 12.03.23, står det at varaordfører Pål-Arne Oulie (SP) la fram et tilleggsforslag på vegne av SP. I ettertid, (13.03.23), har vi presisert at endringsforslaget fra Pål-Arne Oulie ikke ble fremmet på bakgrunn av flertallet i partigruppa.

Som representanter i Senterpartiets kommunestyregruppe tar vi sterkt avstand fra Oulies angrep på ordføreren fra talerstolen i kommunestyret, der han beskylder ordføreren for å hindre gjennomføring av vedtak hun ikke er enig i.

Anne Marie Grymyr Sterten og Asmund Johnsrud (SP)