Svar til Asmund Johnsrud og Anne Marie Grymyr-Stertens avisinnlegg 15. mars.

Det bør presiseres at Pål-Arne Oulie har framlagt formuleringen i endringsforslag i sak om nytt helse- og omsorgssenter på 2 kommunerådsmøter/medlemsmøter i Gran SP i forkant av kommunestyremøtet 07.03.2023.

Les også

Presisering av vedtak i sak om nytt helse- og omsorgssenter

På begge møtene var det flertall for forslaget. På siste kommunerådsmøte/medlemsmøte (06.03.2023) var det 3 personer som reserverte seg mot forslaget, to av disse var Asmund Johnsrud og Anne Marie Grymyr-Sterten fra kommunestyregruppa. Det var 4 kommunestyrerepresentanter til stede på møtet, således var kommunestyregruppa da faktisk delt på midten. Det er ikke slik at Oulie ved å framlegge forslaget handlet verken udemokratisk eller på vegne av et mindretall.

For øvrig har Oulie en god arbeidsform, han tar diskusjoner med medlemmer i kommunerådsmøter/medlemsmøter der forslag og saker kan diskuteres og alle medlemmer i lokalpartiet har anledning til å stille spørsmål og si sin mening. Det er mye bedre enn at medlem av kommunestyregruppa ringer og snakker ned partifeller med andre synspunkter, for så å invitere seg selv hjem til deg «for å forklare litt», slik det ble gjort i forkant av siste kommunerådsmøte/medlemsmøte.

Jeg støtter Oulie når han uttaler: «Det bør ikke skje personangrep i kommunestyresalen, og jeg beklager at jeg valgte den formuleringen jeg brukte. Samtidig er det en rolle som forvaltes, og jeg påpeker at gjennomføring av vedtak er viktig.» (Hadeland 08.03.2023)

Oulie var helt konkret på hva som er bakgrunnen for kritikken mot ordfører i kommunestyremøtet 07.03.2023. . Det er jo å håpe at ordfører gjør som hun sier med saken: « ... finne ut av og rydde opp» (Hadeland 08.03.23). Når prosesser ikke fungerer er det viktig at alle parter går i seg selv med et kritisk blikk og ser hva de eventuelt kunne gjort annerledes. Selv ordføreren gjør feil, hun sier jo selv at hun ikke er ufeilbarlig (Hadeland 08.03.23). Oulie har hatt ryggrad nok til å beklage – så får vi se om det er flere som synes de kunne gjort noe annerledes.