Landbruksjord lagt ut for salg på Granavollen

152 mål landbruksjord er lagt ut for salg på Granavollen. Eiendommen har odelsberettigede.