Som turistverter på Granvollen har vi i sommer tatt i mot flere tusen gjester, både langveisfarende og lokale.

Vi har mye vi anbefaler folk å se: Kirkene og pilegrimssenteret, Glasslåven, kommunehuset med utstillinger, telthuset og Steinhuset.

Vi oppfordrer folk til å gå innom prestegårdshagen for å oppleve hagen og se på utstillingen der. Den engasjerer, sier vi: Enten blir du forarget eller begeistret.

Noen kommer tilbake fra hagen og sier «– For noe tull», men mange sier også «– Så artig»!

Flere kommer tilbake til oss og forteller at de kommer igjen og skal ta med venner for å se. Tenker at det er viktig for de som har fått i stand utstillingen at de veit at mange også synes den gir en opplevelse.

Støtter de tidligere kommentarene på utstillingen i Prestegårdshagen

Prestegårdshagen på Granavollen – selverklært kunst?

Min vandring i prestegårdshagen på Granavolden 17. juli 2022

Prestegårdshagen på Granavollen

Kunst i Prestegårdshagen