Kunst er et positivt ladet ord, men også ganske pretensiøst. Mange kan ønske å være kunstner, det indikerer kreativitet og kvalitet.

Gir det mening å være selverklært kunstner? Sommerens installasjon i Prestegårdshagen på Granavollen gir inntrykk av å ha kommet i stand etter noen tilfeldige innfall. Objektene fremstår som utkast, skisser, uten videre bearbeiding og uten innbyrdes sammenheng eller overordnet tematikk.

I forhold til for eksempel skulpturen Etter skeid, hestene foran Glasslåven, faller installasjonen helt gjennom.

Prestegårdshagen er en offentlig park, alltid åpen for publikum. Hovedadkomsten inn i parken er nå effektivt blokkert av et telt og noen bord tvers over stien. Dette er også turveg videre til Sølvsberget og Elevtangen.

Benker som er ment for besøkende er stablet sammen til en installasjon og merket: Ikke rør!

Lysthuset hvor man kan ha en rolig stund eller søke ly, er dekket av en blafrende, mørk presenning. Parken, som vanligvis er svært populær og hyppig besøkt, fremstår i sommer som ugjestmild, okkupert, beslaglagt av installasjonen.

Parken eies av Gran kommune, som også forvalter reguleringsplanen for området og som skal ivareta tradisjon og kulturhistorie.

Det virker underlig at kommunen på sin egen eiendom tillater denne installasjonen som åpenbart bryter med intensjonen. Skivebom. Det beste man kan si, er at det forhåpentlig blir fjernet etter sommeren.

FLERE INNLEGG OM UTSTILLINGEN I PRESTEGÅRDSHAGEN:

Les også

Min vandring i prestegårdshagen på Granavolden 17. juli 2022

Les også

Prestegårdshagen på Granavollen

Les også

Kunst i Prestegårdshagen