I Lunner kommunestyre 15. oktober var det en interpellasjon fra SV's representant om å kjøpe inn og bruke regnbueflagget. Ordfører Tyrdals fyldige svar slutter med: «Ordfører vil støtte interpellantens forslag til vedtak.» Interpellanten var Vibeke Buraas Dyrnes.

«I Norge har vi så langt hatt forbud mot å bruke offentlige flaggstenger til å fremme ideologier, » skriver Sigurd Eikaas i avisa Dagen, «Der er det kun det nasjonale flagget som har fått vaie.»

Tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg sier til samme avis: «Reglane i dag er klare. Berre det norske og det samiske flagget har normalt rett til å bli heist på offentlige flaggstenger. Lobby-toget arbeider som aldri før. No blir det opna for at det såkalla «regnboge-flagget» skal få plass ved arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. – Me har eit norsk flagg som symboliserer demokrati, rettsstat, sjølråderett og likeverd for alle grupper som høyrer til i landet.

Skal ein slakke på dette prinsippet, må det vera likestilling for flagg tilhøyrande alle livssyn, humanitære formål, sosiale grupper, osv. Elles er det diskriminering på nytt. Det skal bli eit herleg rot, når lokale kommunestyre og fylkesting skal i veg med godkjenningsdebatten om flaggheising for Amnesty, Nasjonalforeningen, Normisjon, Bahai-samfunnet, Redd Barna, Redningsselskapet, Islamsk Råd, Foreningen Fri, osv.»

En interessant nyhet fra broderfolket Sverige: «Världen i dag» forteller at nettopp nå, 12. oktober, vedtok kommunestyret i Hörby kommune i Skåne at regnbueflagget ikke lengre skal heises opp foran rådhuset der. Fra og med nå skal bare det svenske flagget og Hörbyflagget heises i kommunale virksomheter – altså ikke det såkalte prideflagget eller andre minoritetsflagg. Kommunen der ser faktisk bedre enn det Svenska kyrkan i Hörby gjør. For de vil nå ha opp prideflagget!

Og hvorfor kutter pride-bevegelsen ut den sjuende fargen (fiolett) i den regnbuen vi er vant til fra naturen og fra fysikktimen på skolen? Kan det være at de er redd det da får noe med Gud og skaperverket å gjøre?

Og vi hører jo så mye om innsparinger i de kommunale budsjetter og tjenester. Men å bruke 4.600 kroner, som Buraas Dyrnes sier, til et flaggkjøp er visst ikke problematisk!

Les også

Quo vadis, ordfører?