Dette skal feires i hele Innlandet, og nå ønsker Arbeiderpartiet å ha en egen fast søkbar pott til Pride-arrangementer i hele fylket. Fri Innlandet får oppdraget med å fordele midlene.

– Innlandet har satt inkludering og deltakelse for alle helt siden vår opprettelse i 2020. Det inkluderende Innlandet har fortsatt steg å ta, det er understreket av uttalelsene som har kommet fra kommunedirektøren i Lesja den siste tiden, sier forslagsstiller Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) i en pressemelding.

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. 21. april 1972 ble paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn, fjernet fra straffeloven. For å markere dette har Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt aktivt gått sammen om initiativet til en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie.

Dette skal markeres og feires over hele landet under Skeivt kulturår 2022. Vedtaket fra fylkestinget viser at de ønsker å støtte aktivt opp om et inkluderende Innlandet.

– Pride er et forebyggende arbeid i praksis, jo flere som tar del i slike arrangementer, jo flere har tilegnet seg kunnskap om hvordan det er å leve et liv som skeiv. Vi trenger flere slike markeringer og vi trenger kunnskapsformidling for å forebygge hatkriminalitet. Derfor er det så viktig at også fylkeskommunen bidrar på den måten vi kan, inkludert at vi nå også skal sette søkelys på skeives levekår i Innlandet, sier Kolbjørnshus videre.

Forslaget fikk støtte fra SV, MDG, Rødt, Venstre og Pensjonistpartiet og ble vedtatt med 30 stemmer.