Dei to siste åra har årsmøta vore digitalt, og diplom og blomeoverrekkelse har vore vanskeleg og fått til. Difor var det ekstra triveleg og få gjennomført det hjå Anne Berit Svartaas på Gran førre veke! God mat og triveleg selskap fekk vi og!

Årets positivpris for 2020 fekk Anne Marie Hvattum med denne grunngjevinga frå styret i Gran Bygdekvinnelag:

Styret i Gran Bygdekvinnelag sender følgende kandidat til positivprisen: Anne Marie Bjerke Hvattum.

Begrunnelse

Seks år som vår inspirerende leder 2014 -2020. Hun var også leder tidlig på 80-tallet. Medlemstallet økte fra 30 til 65 siden 2014 – på grunn av økt aktivitet og mangfold.

Anne Marie har entusiasme, pågangsmot, arbeidslyst og evner, er uredd og alltid blid og optimistisk.

Initiativtaker – et ja til så mye – og pådriver for:

  • Restaurering av stua i Kommunehuset, Granavollen som vi bruker
  • Turistvertordningen på Granavollen i sommersesongen
  • Skolelunsj på barneskolene Trintom og Sanner
  • «Fra jord til bord» på Gran ungdomsskole.
  • Potetsuppekoking ved NM på ski i 2017 og 2019
  • Laget vårt ble kåret til «Årets potet» i 2018 av Gran Handel og Håndtverk.
  • Julemarkedet på Granavollen
  • Dugnad med sying av smittevernfrakker for Gran kommune våren 2020
  • Vandreturer i grendene våre og teaterturer til Oslo

Anne Marie åpner bygda ved å ønske alle med; medlemmer og sympatisører. Hun har gitt nytt liv i laget og gitt oss alle en god lagfølelse som vi ønsker å videreføre.

Vi er glad for at hun fortsatt er en sterk stemme for oss og lett å be om bistand. Vi ga henne NBK´s høyeste utmerkelse (kjevle) da hun måtte gi seg etter seks år sammenhengende som leder.

Ho fekk blomar og diplom av leiaren i Oppland Bygdekvinnelag, Borgny Sletten.

Årets lokallag 2020

Årets lokallag 2020 vart Brandbu Bygdekvinnelag. Det er styret, utifrå kva dei forskjellige laga gjer, som bestemmer kven som skal nomineres og kven som skal få den.

Grunngjevinga frå styret i Oppland Bygdekvinnelag:

Veldig aktivt lag, tradisjonsrikt, eit stolt lag med stor dugnadsvilje.

Tenkjer langsiktig, gode til å forberede seg.

Har alt starta planleggingen av 100 års jubileum om nokre år.

Er aktive og synlege på Bondens dag, julemarked, større skiarrangement m.m. Delteke på NBK sine satsinger som «Verdens Matvaredag» og Bruk heile dyret.

Fronter bygg ved å bruke det som takkgave til foredragsholdere.

Nytenkjande: Sydde hundrevis av smittevernfrakker saman med andre lag i bygda og nabo BK Laget. Godt samarbeid med den Norske kyrkje, pynter til høsttakkefest og deltek i fleire andre arrangement og jubileum innan kyrkjelivet.

Huseigar saman med BU og BL. Da det vart pause p.g.a. nedstegning, så medlemmene måtte vera heime, sendte dei ut hyggeleg helsing saman med litt sjokolade.

Dei har også vore på TV. Da «Truls ala Helstrøm» besøkte Røykenvik, var dei med og arrangerte tradisjonsrik juletrefest.