Det tar seg virkelig dårlig ut å nedklassifisere veien inn til Fjorda.

Etter hvert viden kjent som et av Østlandets fineste og lett tilgjengeligste rekreasjonsområder i mange reportasjer. Rett utenfor stuedøra for såvel lokalbefolkning som østlendinger generelt.

Har kommunen som ambisjon å være turistkommune, bør den ta den beskjedne kostnaden som er oppført. Trafikken er uforholdsmessig stor i forhold til antall beboere, og et fellesgode for innbyggerne. Tenke litt på omdømmet nasjonalt også, kanskje

Ikke bompenger som svekker besøkslysten for de mange.

Les også

Gran kommune ønsker å skyve kostnader for veivedlikehold over til innbyggerne

Les også

Nedklassifisering/ privatisering av kommunale veger