Torsdag 10 oktober arrangerte vi i 7. klasse natursti for å markere psykisk helsedagen.

Da ble alle de andre elevene delt inn i grupper og gikk rundt på poster. Vi hadde f.eks. smaksprøve, kaste svamper, gjett sangen og mysteriebøtta. Alle elevene hadde det kjempe gøy gjennom dagen og det ble spredd masse glede.

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. For å gjennomføre naturstien trengte vi diverse småprodukter, som vi fikk av butikkene på Brandbu. Vi vi vil derfor takke butikkene for at de sponset oss. Uten dem hadde ikke dette vært mulig!