Psykisk syke «Lars» møter jula som bygdas første uteligger

Når julefreden snart senker seg over det lille bygdesamfunnet i Vestoppland går en av deres egne jula i møte som uteligger.